GDPR Adatvédelem

A weboldalon, e-mailen vagy más csatornán keresztüli ajánlatkérés vagy más célból megadott személyes adatok, úgy mint név, e-mail cím, telefonszám, stb. az igényelt szolgáltatás maradéktalan teljesítése valamint pénzügyi rendezése céljából rögzítésre kerülnek. Ezen adatokat szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítése vagy a szerződés meghiúsulása esetén az érintett magánszemély kérésére törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt számlázási adatok, melyek legkevesebb a mindenkori jogszabályokban rögzített időtartamig kerülnek megőrzésre. A fentiekben nem definiált adatok, mint például fotók kezelésére és tárolására a felek által megkötött és magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadott szolgáltatási szerződés keretein belül történik.
A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen adatkezelési nyilatkozat tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.